แบบประเมินหัวหน้าสำนัก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 284
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 766,892
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 ธันวาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 การจัดการความรู้ KM
บัญชีเงินเดือนใหม่ของชาวท้องถิ่น
     และแล้วบัญชีเงินเดือนใหม่ก็คลอดออกมาแล้วสำหรับชาวท้องถิ่นทั้งหลายที่ต้องช้ากว่าข้าราชการพลเรือนเนื่องจากต้องผ่านคณะกรรมการหลายชุดทั้ง กถ. กท. กทจ. ถ้าอยากจะรู้ว่าได้เงินเดือนขึ้นกันเท่าไหร่ก็เชิญทัศนา
กันได้เลยครับ
+ อ่านเพิ่มเติม  
 
 
 
 
การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเทศไทยแบ่งส่วนของการบริหารการแผ่นดิน ออกเป็นสามส่วน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น      + อ่านเพิ่มเติม
เกร็ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขยะมูลฝอย (Waste)
          ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพได้เป็น  ๔  ประเภท 
 ๑. ขยะย่อยสลาย (Compos
table Waste) หรือ มูลฝอย
ย่อยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลาย ได้เร็ว
สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ  อาหาร เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืชผักผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะมูลฝอย   + อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
    ในปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใช้ในการติด
ต่อสื่อสาร หรือเพื่อความบันเทิงและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เป็นช่องทางในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต @Post ในฉบับนี้ขอนําเสนอ คําศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่มีการกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ  + อ่านเพิ่มเติม
“องค์กรจะรักษาคนดีคนเก่ง ให้อยู่นานๆ ได้อย่างไร?”
 คนเก่งคนดี (talents) หามาพัฒนาแล้วไม่นาน..ก็จากไป ทำอย่างไร..จึงจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ได้?  ทุกวันนี้คนพูดถึง คนเก่งคนดี (talents) กันเยอะ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง talent management เรียกได้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งสงครามแย่งชิงคนเก่งคนดี (War of Talents) หลายองค์กรหมดเงินหมดทองไปมากมายในการสรรหา และพัฒนาคนเก่งคนดีขององค์กร แต่แล้วก็ไม่สามารถเก็บพวกเขาไว้ได้ ประมาณว่า.. ใช้ยังไม่ทันคุ้มก็ไปซะแล้ว
อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเหล่านี้หนีหายไปจากองค์กร?
       
ปัจจัยสำคัญที่หลายๆ องค์กรมองข้ามคือ เรื่องของ “หัวหน้างานหรือ ผู้บริหาร” Jack Welch อดีต CEO ของ General Electric เคยพูดไว้ว่า “ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่า การเอาพนักงานดีๆ ไปไว้กับหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่ไม่ได้เรื่อง (deadwood)”  เพราะผลที่องค์กรจะได้รับ ไม่ใช่พัฒนาการที่ดีขึ้นของหัวหน้างานที่ไม่ได้เรื่อง แต่กลับเป็นการจากไปของพนักงานดีๆ ต่างหาก ยิ่งในปัจจุบัน คนทำงานยุคใหม่หันมาให้ความสนใจกับผลการทำงานของตนเองมากขึ้น   

Engine by MAKEWEBEASY