สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 162
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 513,720
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
11 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           

 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 28 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำคอนก... 24 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ .. 24 ก.ย. 61
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหล... 24 ก.ย. 61
ถมดินสนามกีฬา ม.6 20 ก.ย. 61
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 07 ก.ย. 61
   
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระ...

อาซูรอสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา สืบสานประเพณีชาวมุสลิม สร้างสัมพันธ์สามัคคีประชาชน...

ฺBig Cleaning Day
จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ (Big Cleaning Day) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ตลาดเฉลิม...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ประจำปี 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561ณ...

 กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง 15พ.ย.61

 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 24ก.พ.58

 
 เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2561
 
02พ.ย.61

 
 ขอความร่วมมือ/ผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล
/พนักงานจ้าง ทุกท่านเข้าลิงค์เพื่อตอบแบบ
ประเมินการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสะเตงนอก
14พ.ย.61 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา... 
28ต.ค.56 
 เชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั.. 
16ก.ค.61 
 ให้ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วย มายืนยันสิท. 24ก.ย.61  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19ก.ย.56  เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ... 20ก.พ.61
 รับสมัคร!!! บคุคลภายนอกปฏิบตงาน... 26เม.ย.61  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19ก.ค.56  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... 25ธ.ค.60
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัค... 19เม.ย.61  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19ก.ค.56  การปรับขยายเวลาในการให้บริการประ.. 25ธ.ค.60
 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก... 20ก.พ.61  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19ก.ค.56  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภา.. 25ธ.ค.60
 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร... 20พ.ย.60  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19ก.ค.56   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่.. 25ธ.ค.60
 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03ส.ค.60  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19ก.ค.56   ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์.. 06พ.ย.60


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY