แบบประเมินหัวหน้าสำนัก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 321
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 766,929
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 ธันวาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             

 
 
 
โครงการถมดิน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 
25 พ.ย.63 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  27 ต.ค. 63 


 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย
 
24 พ.ย.63

 


 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ต.ค. 63

 


 
จัดซื้ออหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 22563
 
23 พ.ย.63

 


 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 10 ก.ย. 63

 
       
 ในรอบเดือน กันยายน 2563  ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563  ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2563  ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
วันลอยกระทง ประจำปี 63
[2 พฤศจิกายน 2563 14:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะ....

แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย 63
[21 กุมภาพันธ์ 2563 15:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู นักเรียนปฐมวัย ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ 63
[16 มกราคม 2563 09:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

วันที่​ 11 มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 น​ นาย​วิญญู​ สิง​ห​เสม​ ท้องถิ่น​จังหวัด​ยะลา​ ....

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
[13 พฤศจิกายน 2562 11:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงน..

 
 ใบสมัครโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
*สมัครออน์ไลน์
17พ.ย. 63 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

 
15 ต.ค. 63

 

 
 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
26 พ.ย.63 
  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ
 
21 ต.ค. 63


 
 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปฏบัติราการแทนเพื่อบริการประชาชน
29 ก.ย. 61
 

 
 เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตำบลสะเตงนอก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 17 พ.ย.63


 
 ใบสมัครการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
21 ต.ค. 63


 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
24ก.พ.58


 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 30 ต.ค. 63


 
 เชิญชวน!! ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 
 
16 ต.ค. 63


 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...


 
28ต.ค.56


 
 ประกาศ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ต.ค.63


 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 
15 ต.ค. 63


 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...    


 
19ก.ย.56


 
  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ
 
21 ต.ค. 63


 
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
10 ส.ค. 63

 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...


 
19 ก.ค.56


 
 เรื่องผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ต.ค. 63


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก (วีธีสสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563 6 ส.ค. 63


 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...

  

 
19ก.ค.56


 
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน

 
5 ต.ค. 63


 
     
     


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 เชิญประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 9/2563): 25 ก.ย. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2563: 24 ก.ย. 2563
สรุปมติการประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 19 ส.ค. 2563  
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต. จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 18 ส.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 24 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 23 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 26 มิ.ย. 2563
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 25 มิ.ย. 2563
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
Engine by MAKEWEBEASY