สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 171
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 600,697
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             

 
 
ถ.แอสฟัลท์ ซ.กูแบกูเล็กม.8. 04 ก.ย. 62 ผู้ชนะ ถนนสายเนินหูกวาง-... 19 ก.ย. 62
คูระบายน้ำ ซ.ประดิษฐบำรุง 21 ส.ค. 62 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 62 9 ส.ค. 62
ถ.คอนกรีต ซ.เบอร์เส้ง4 ม.1 19 ส.ค. 62 ผู้ชนะการเสนอราคารถบรร... 30 ม.ค. 61
ถ.แอสฟัลท์ ซ.แลแง ม.8 ... 26 ส.ค. 62 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่... 11 พ.ค. 61
คูระบายน้ำ ซ.ยีโภชนา ม.11 26 ส.ค. 62 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบ... 26 เม.ย. 61
ถ.คอนกรีตซ.เบอร์เส้ง9 ม.1... 26 ส.ค. 62 ผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณ.. 17 ม.ค. 61
       
 ในรอบเดือน กันยายน 2562  ในรอบเดือน มีนาคม 2562
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2562  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   ในรอบเดือน มกราคม 2562
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562  ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
 ในรอบเดือน เมษายน 2562  นรอบเดือน ตุลาคม 2561
 
มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562
จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาล...

​โครงการรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

​โครงการรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนยน 2562 ณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 62
จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

​รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน
จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ประธานในพิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพ...

 
 ประกาศปิดกั้นการจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนรถยนต์กับเส้นทางรถไฟ ตรงกิโลเมตรของการรถไฟฯ ที่ กม.1040+410 (บริเวณตลาดนัดโต๊ะโมง)
 
13มิ.ย.62 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
24ก.พ.58 
 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562


 
24ธ.ค.61 
เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมตอบแบบสอบ
ถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง 
28พ.ค.62 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา... 
28ต.ค.56 
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 24ธ.ค.61 
กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 
15พ.ย.61 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...   
 


 
19ก.ย.56 
 การปรับขยายเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษี ประจำปี 2562


 
24ธ.ค.61 
 ขอความร่วมมือ/ผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล
/พนักงานจ้าง ทุกท่านเข้าลิงค์เพื่อตอบแบบ
ประเมินการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 
14พ.ย.61
 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...
 
19ก.ค.56
 
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


 
24ธ.ค.61 
 ให้ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วย มายืนยันสิท....
 
24ก.ย.61  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...
 
19ก.ค.56  เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2561
02พ.ย.61
 รับสมัคร!!! บคุคลภายนอกปฏิบตงาน...
 
26เม.ย.61
 
 คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...    19ก.ค.56  เชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั..
16ก.ค.61
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัค... 19เม.ย.61   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...   19ก.ค.56   เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ... 20ก.พ.61
 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก... 20ก.พ.61   คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19ก.ค.56   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... 25ธ.ค.60
 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร... 20พ.ย.60        
 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03ส.ค.60        


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2562: 21 มิ.ย. 2562 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2562: 20 มิ.ย. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 5/ 2562: 23 พ.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 5/2562: 23 พ.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2562: 26 เม.ย. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2562: 24 ม.ค. 2562  
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/ 2562: 24 ม.ค. 2562  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561: 03 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561: 03 ม.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY