สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 105
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 499,560
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             

 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 28 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำคอนก... 24 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ .. 24 ก.ย. 61
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหล... 24 ก.ย. 61
ถมดินสนามกีฬา ม.6 20 ก.ย. 61
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 07 ก.ย. 61
   
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
ฺBig Cleaning Day
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ (Big Cleaning Day) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ตลาดเฉลิม...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ประจำปี 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561ณ...

โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 61
จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

วันที่ 19 ก.ค. 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสะเตงนอก ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา...

พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลง
จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรมพลศึกษา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลตำบลรือเสาะ...

 ให้ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วย มายืนยันสิท. 24 ก.ย. 61  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  เชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั.. 16 ก.ค. 61
 รับสมัคร!!! บคุคลภายนอกปฏิบตงาน... 26 เม.ย. 61  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ... 20 ก.พ. 61
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัค... 19 เม.ย. 61  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... 25 ธ.ค. 60
 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก... 20 ก.พ. 61  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  การปรับขยายเวลาในการให้บริการประ.. 25 ธ.ค. 60
 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร... 20 พ.ย.60  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภา.. 25 ธ.ค. 60
 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03 ส.ค. 60  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่.. 25 ธ.ค. 60
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปล. 29 ก.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์.. 06 พ.ย.60
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่.. 29 ก.ย. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมั...  


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY